I mange kulturer var det kun kvinden, der skulle bære vielsesring. Først i det 20. århundrede blev almindeligt at både manden og kvinden bar vielsesringe.i 1920-erne startede armerikanerne med at både manden og kvinden skulle bære vielsesringe. Kampagnen tog ikke fart før under 2. verdenskrig. I 1940-erne havde 80% af alle amerikanske brudepar ring på begge to.

Palladium er et hvidligt metal

Palladium (opkaldt efter asteroiden Pallas) er det 46. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pd. Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et blødt, sølvskinnende metal der minder lidt om platin. Palladium tilhører de lette platinmetaller sammen med ruthenium og rhodium.

Palladium har framragende egenskaber som katalysator og langt størstedelsen af verdensproduktion af dette metal går netop til katalysatorer i bilers udstødningsystem, der konverterer op til 90% af skadelige gasser fra til mindre skadelige stoffer.  Palladium-baserede katalysatorer anvendes også til krakning af olieprodukter, samt i en lang række processer inden for den organiske kemi. Palladium spiller en central rolle i brændselsceller, der kombinerer brint og ilt til at producere elektricitet, varme og vand. 

De største producenter af palladium er Rusland, Sydafrika og Canada.

Palladium opløses langsomt i salpetersyre, saltsyre og svovlsyre (de tre “klassiske”, stærke uorganiske syrer). Metallet angribes ikke atmosfærisk luft ved normal temperatur, om end det kan blive en anelse anløbent hvis luften er fugtig og indeholder svovl-forbindelser (typisk luftforurening). Hvis metallet opvarmes til 800 grader Celsius reagerer det med luftens ilt, og danner et overfladelag af palladium-II-oxid (PdO).

Palladium bliver bredt anvendet i smykkeindustien som legeringsmateriale i hvidguld – specielt Kina har siden starten af 2004 fremstillet betydelige mængder af rene  palladiums-smykker. Palladium bliver også brugt som et alternativ til platin, men palladium er mindre tæt end platin, det betyder at palladium ligesom guldet kan, slås til et tyndt lag til en bladform, ligesom blad-guld.

Palladium anvendes til at legere guldet til hvidguld, da guldet jo er “gult”, tidligere blev nikkel brugt som legeringsmateriale, da nikkel er væsentligt billigere end både platin og palladium. Men siden 1991 hvor Danmark haft en lovgivning på grænse værdier på alle tungmetaller, som er nikkel, cadmium, bly og kviksølv, er man gået bort fra brugen af disse tungmetaller, som legeringsmateriale, det har også gjort sig gældende for alle lodde-materialer. 

Siden januar 2016 er værdien af palladium 3-doblet iflg Bloomberg. Årsagen til denne stigning er at både Rusland og Sydafrika har haft regimer, hvor magten er brugt til andet end minedrifte, samtig har mange investorer fået øjene op for stigningen på palladium, dermed bliver stigningen blot større. I skrivende stund er palladium dyrere end både guld og platin (juni 2019)

Palladium har ligesom guld den fordel at smykkerne ikke regelmæssigt skal rhodineres, da farven er naturlig hvid.